Home > Wat is Lias?

Lias biedt archivarissen en andere erfgoedbewaarders een samenhangend geheel van oplossingen voor het beschrijven, het beheren en het valoriseren van digitaal en analoog erfgoed, en voor de bewaring van digitale erfgoedobjecten op lange termijn.

Lias is een modulair systeem. Alle Lias-onderdelen werden op elkaar afgestemd, maar afhankelijk van uw situatie is het mogelijk dat u slechts één of een aantal onderdelen nodig hebt om aan uw noden te voldoen.

Lias biedt:

 Meer informatie in de Lias brochure.

LIBIS applicatiearchitectuur