Home > Zoeken in Lias

Zoeken naar archieven / Zoeken naar manuscripten

Zoeken naar archieven

Limo

Om te zoeken in Limo geef je een zoekterm in, vb: persoonsnaam, plaatsnaam, begrip, jaartal, trefwoord of referentiecode.

Na een zoekactie kan heel wat informatie verschijnen, o.a.:

 • beschrijvingen van archieven en archiefstukken én inventarissen van archieven
 • digitale/gedigitaliseerde stukken zoals foto’s, affiches, tekeningen, plannen, interviews, muziekuitvoeringen, films, …
 • publicaties (papieren, gedigitaliseerd, E-publicaties)
 • biografische fiches, en later zullen ook infofiches van organisaties beschikbaar zijn (authority records)

Om de juiste informatie te vinden kan het zoekresultaat verfijnd worden via het linkermenu (facets)

 • op bewaarinstelling (Library)
 • op beschrijvingen van archief (binnenkort)
 • op digitale/gedigitaliseerde stukken (Resource type: Audio Visual, Image, Maps)
 • op publicatie (Resource type: books, articles, journals, ….)
 • op biografische fiches (Source: ODIS)

scopeArchiv

Zoeken in scopeArchiv kan op verschillende manieren:

Zoeken door bladeren (uitklapbare boomstructuur)

Zoek zelf in alle archieven van een archiefinstelling. Je krijgt op deze manier een goed beeld van het bezit, voor zo ver dat in scopeArchiv is beschreven, en van de structuur en samenhang van een archiefbestand.

Bladeren door de boomstructuur in Scope Query

Voorbeeld van Zoeken door bladeren in de Lias-catalogus

Full text zoeken in alle aanwezige beschrijvingen

Zoek in alle velden van de databank naar een term, bijvoorbeeld een persoonsnaam. Zoek je met een te brede term dan krijg je wellicht te veel resultaten om te bekijken. Specificeer de zoekvraag dan via meer zoekopties tonen.

Fulltext zoeken in Scope Query

Gericht zoeken op descriptoren (trefwoorden)

Zoek op archieven en stukken waaraan een bepaald trefwoord werd toegekend door de archivaris. Hou er rekening mee dat het resultaat van deze zoekactie sterk bepaald wordt door keuzes van de beschrijver inzake het kiezen en toekennen van trefwoorden.

Zoeken met trefwoorden in Scope Query

Zoeken in een veld

Zoek gericht via dit veld op bijvoorbeeld het nummer van een archief, een bepaalde drager (zoals film) of naar een bepaalde term in de beschrijving.

Zoeken op veld in Scope Query

Aan sommige beschrijvingen zijn digitale objecten gekoppeld. De links naar deze objecten zijn opgenomen in de beschrijving. Wanneer je erop klikt, word je omgeleid naar het digitaal depot en krijg je in een nieuw venster het digitale object aangeboden.

Vele archieven en archiefstukken zijn vrij toegankelijk. Je kan ze eenvoudig ter inzage vragen bij de archiefinstelling die ze bewaart. Voor andere archivalia gelden beperkingen: zij zijn niet of slechts onder bepaalde voorwaarden toegankelijk. Informatie daarover vind je in de beschrijvingen.

Archieven zijn samenhangende gehelen omdat de stukken die er in voorkomen door dezelfde archiefvormer zijn gevormd of ontvangen tijdens zijn activiteiten. In scopeArchiv wordt de archiefvormer soms geïdentificeerd in de ODIS-databank. Je kan naar die informatie doorklikken via de Authority Link in de beschrijving op archiefniveau.

Je kan ook inventarissen bekijken. De inventaris is een tekstdocument in pdf-vorm en biedt een overzichtelijke, leesbare en afdrukbare tekstversie van al de beschrijvingen die onder het gezochte archief thuishoren. Je kan ernaar doorklikken onder het kopje Finding aids in de beschrijving op archiefniveau.

Link archiefinventaris Scope Query

Authority link naar de ODIS fiche en link naar de archiefinventaris

Opgelet: in de publiekscatalogus van Lias vind je niet noodzakelijk alle archieven terug die in een instelling worden bewaard. Archieven en archiefstukken kunnen nog niet beschreven zijn, en de archivaris publiceert langs deze weg enkel de beschrijvingen die in voldoende mate afgewerkt zijn. Indien je vermoedt dat een bepaald archief bij een zekere archiefinstelling bewaard wordt, en je toch geen resultaat boekt via de scopeArchiv publiekscatalogus, kan het nuttig zijn om ook bij de instelling zelf navraag te doen.

 

Zoeken van handschriften

Limo

 • Indien je de signatuur kent, dan geef je in de zoekbalk de volgende tekst tussen aanhalingstekens in: “callnumbermsXXX*”, waarbij je XXX vervangt door de signatuur. Vb als je signatuur Ms. 204 zoekt, dan typ je callnumberms204*. Heel belangrijk is het toevoegen van de asterisk (*) op het einde, anders is de kans groot dat je geen resultaten krijgt.
 • Indien je de signatuur niet kent, dan kun je zoeken op titel, auteur,… ,net zoals bij alle andere documenten. Bij Simple Search kun je dan de resultatenlijst verfijnen door in de linkerkolom bij Resource type op Manuscriptte klikken. Bij Advanced Search kun je meteen voor Manuscripts kiezen bij Material type.
 • Indien je een overzicht wil hebben van alle handschriften aan de KU Leuven, dan kun je bij Advanced Search de zoekterm “(Manuscripts)” ingegeven bij Any (zonder aanhalingstekens, maar met haakjes), en tegelijk kiezen voor Manuscripts bij Material type. Je hebt bovendien de mogelijkheid om in de linkerkolom de resultaten te verfijnen volgens deelbibliotheek van de KU Leuven.